Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Instalace a montáž

Úložné drážky těsnění

Typ uložení těsnění určuje způsob instalace, požadované vybavení a stupeň obtížnosti. Existují čtyři hlavní typy uložení těsnění.
Uzavřené úložné drážky
Uzavřené úložné drážky představují nejběžnější uložení těsnění (obr. 1). Vyžadují nejvíce plánování a úsilí, aby bylo zajištěno, že těsnění je správně nainstalováno bez poškození. Tento typ uložení těsnění neumožňuje instalaci všech kombinací velikostí průřezů a materiálů těsnění.
Otevřené úložné drážky
Otevřené úložné drážky umožňují zalisování těsnění s minimální deformací a jsou proto vhodné v situacích, kdy provedení, materiál nebo velikost těsnění brání instalaci do uzavřené nebo stupňovité úložné drážky. Některá těsnění, například zalisovací stírací kroužky, mají kovové pouzdro (výztužný kroužek), které tlakovou silou udržuje těsnění v otevřené drážce (obr. 2), zatímco jiná těsnění mohou vyžadovat pojistný kroužek (obr. 3). SKF na vyžádání dodává plastové pojistné kroužky, například RI pro pístnice nebo RR pro písty. Otevřené úložné drážky vyžadují stanovené zaoblení nebo sražení hran, aby nedošlo k poškození těsnění při jeho vkládání do úložné drážky nebo průchodu přes drážku pro pojistný kroužek.
Dělené dvoudílné uzavřené úložné drážky
Tyto drážky využívají dvě oddělitelné součásti stroje, které vytvářejí otevřenou drážku při instalaci těsnění a uzavřenou drážku, když je stroj plně sestaven (obr. 4).
Stupňovité úložné drážky
Stupňovité drážky umožňují instalaci těsnění s menší deformací (obr. 5). Typickým příkladem jsou zasouvací stírací kroužky v aplikacích s hydraulickými válci.

Poloměry rohů

Poloměry rohů v drážce by měly být dimenzovány tak, aby nedocházelo k neúmyslnému kontaktu s přilehlou částí těsnění. Doporučení pro poloměry rohů na statické straně jsou uvedeny v seznamech velikostí v části týkající se příslušného výrobku.

Poloměry hran drážek

Všechny vnější hrany drážek a další hrany, které mohou při instalaci nebo provozu přijít do styku s těsněním, by měly být sraženy/zaobleny na malý poloměr. Jinak může ostrá hrana poškodit těsnění. Není-li uvedeno jinak, tak všechny vnější hrany drážek by měly mít poloměr přibližně 0,2 mm (0.008 in).
SKF logo