Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž pístních těsnění

Pístní těsnění montovaná do uzavřených drážek je třeba při montáži roztáhnout. Těsnění se stupňovitě dělenými kluznými kroužky, jako jsou CUT nebo SCP (→ Těsnění pístů s tuhými dělenými kluznými kroužky) lze roztáhnout poměrně snadno. Při roztahování nedělených profilů nesmí deformace materiálu přesáhnout 20 % u TPU a 30 % u pryží. Jinak může vzniknout příliš velká trvalá deformace. Ohřev těsnění, například v olejové lázni, snižuje sílu požadovanou k roztažení, ale nemůže zvýšit maximální deformaci materiálu.
Pístní těsnění s kluznými kroužky z TPU lze obvykle montovat ručně nebo pomocí jednoduchých nástrojů (obr. 1). Těsnění z PTFE nebo těsnění s větším radiálním průřezem mohou vyžadovat speciální montážní nástroje, které šetří čas a zabraňují poškození těsnění (obr. 2). Ohledně dalších informací o těchto speciálních montážních nástrojích kontaktujte SKF.
Doporučení nemohou nahrazovat pečlivé montážní zkoušky v konkrétní aplikaci.
SKF logo