Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Specifikace účinných těsnících systémů

Při návrhu těsnících systémů hydraulických pístnic a pístů je třeba věnovat pečlivou pozornost dynamické interakci těsnění a principům tribologie. Jen tak lze zajistit dlouhou provozní životnost, správnou funkci těsnění, minimální opotřebení, nízké tření a hladký chod. Tribologie je nauka o konstrukci, tření, opotřebení a mazání ovlivňujících se povrchů ve vzájemném pohybu. Tribologické vlastnosti dynamického těsnícího systému ovlivňují zejména:
  • materiál těsnění
  • provedení profilu těsnění
  • vlastnosti materiálu a kvality povrchu stykových ploch
  • hydraulická kapalina, která zajišťuje mazání dynamických těsnicích ploch
Informace o provedeních profilů těsnění najdete v části týkající se příslušného výrobku.
SKF logo