Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

Materiály mají na v ýkonnost a životnost těsnění zásadní vliv. Hydraulická těsnění jsou obecně vystavena různým aplikačním a provozním podmínkám, jako je široký rozsah teplot, styk s různými hydraulickými kapalinami a venkovním prostředím, a take vysoké tlaky a kontaktní síly. Pro dosažení přiměřené provozní životnosti a servisních intervalů je třeba zvolit příslušné materiály těsnění. K dispozici je široká řada materiálů těsnění ze čtyř hlavních skupin polymerních materiálů:
 • termoplastické elastomery, jako je polyuretan (TPU) a termoplastické polyesterové elastomery (TPC)
 • pryže, jako je nitrilkaučuk (NBR), hydrogenovaný nitrilkaučuk (HNBR) a fluorkaučukové pryže (FKM, FPM)
 • polytetrafluoroetylén (PTFE) a jeho sloučeniny
 • tuhé termoplasty a termosety a jejich kompozity
Pro zajištění a udržení funkce těsnění po celou dobu očekávané provozní životnosti je třeba zvážit řadu různých vlastností materiálu, jako například následující:
 • dobrá pružnost v širokém rozsahu teplot, zejména při nízkých teplotách
 • výborná schopnost reakce při stlačování a uvolňování napětí, aby byla zajištěna odpovídající těsnicí síla v požadovaném provozním období
 • přiměřená tvrdost a pružnost pro zamezení únikům a umožnění snadné montáže
 • vysoká odolnost proti vytlačování do mezery při zvýšených tlacích v hydraulických a pneumatických zařízeních
 • odpovídající rozsah provozních teplot
 • dobrá chemická kompatibilita s širokým rozsahem hydraulických kapalin, jako jsou minerální a syntetické oleje, kapaliny na vodní bázi a biologicky odbouratelné nebo ohnivzdorné kapaliny
 • vynikající tribologické vlastnosti, tj. nízké hodnoty tření a vysoká odolnost proti opotřebení, pro dosažení vysoké účinnosti a zabránění předčasným selháním zvláště při utěsnění proti drsných stykovým plochám
Struktura a morfologie polymerních materiálů je navíc oproti běžným materiálům používaných ve strojírenství (jako je ocel nebo hliník) složitější, což volbu a specifikaci materiálů těsnění dále komplikuje. Na mechanické vlastnosti polymerních materiálů mají významný vliv čas, teplota, zatížení a rychlost pohybu. Uvolňování napětí a zpožďování reakce ovlivňují vysoce komplikované mezimolekulární procesy. Kromě toho tribologické podmínky systému (jako je tření a opotřebení) mají velký vliv na chování material těsnění a naopak. Vývoj moderních systémů těsnění proto vyžaduje úzkou spolupráci mezi odborníky na materiály a návrháři výrobků, spolu s použitím pokročilých návrhových nástrojů, jako je nelineární analýza metodou konečných prvků (FEA) a prostředky pro rozsáhlé testování těsnění.
Součástí společnosti SKF je globální organizace pro vývoj materiálů, která úzce spolupracuje s odděleními vývoje a testování výrobků. SKF má jedinečné vybavení pro vývoj, simulaci, testování a výrobu zakázkových materiálů podle konkrétních potřeb zákazníků.
Tabulky v následujících částech obsahují materiály, které SKF nejčastěji používá k sériové výrobě hydraulických těsnění. Pro specializovaná hydraulická těsnění a další těsnicí aplikace je k dispozici široká řada dalších materiálů.
SKF logo