Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Výpočet šířky vedení

Požadovanou šířku vedení lze vypočítat následovně:

  • úložnou šířku vedení pístu pomocí vzorce


  • úložnou šířku vedení pístnice pomocí vzorcekde
L=požadovaná úložná šířka vedení [mm]
D=průměr vrtání válce [mm]
d=průměr pístnice [mm]
F=radiální zatížení [N]
f=součinitel bezpečnosti (→ Calculation considerations)
p=maximální doporučený únosný zatěžující tlak [N/mm2] (table 1)

Příklad výpočtu

Jaká je požadovaná úložná šířka vedení L pro vodicí kroužek pístu PGR z fenolické pryskyřice laminované bavlněnou tkaninou (PF) při průměru vrtání válce D = 100 mm, předpokládaném radiálním zatížení 20 000 N a provozní teplotě 80 °C (za normálních podmínek)?

Podle tabulky 1 je maximální doporučený únosný zatěžující tlak p = 30 N/mm2. Zvolený součinitel bezpečnosti je 2. Požadovaná úložná šířka vedení L je

Požadovaná úložná šířka vedení je 15,3 mm. Zvolte však úložnou šířku 20 mm, což je nejbližší dostupná větší šířka úložné drážky a vedení, kterou má například úložný kroužek PGR 100x94x20-PF (→ Seznam metrických velikostí [pdf]).
SKF logo