Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpoklady výpočtu

Při výpočtu požadované šířky uložení vedení L je třeba vzít v úvahu výše uvedené okolnosti v podobě součinitele bezpečnosti. SKF doporučuje při provozních teplotách až do 80 °C (175 °F) použít součinitel bezpečnosti f s hodnotou alespoň 2. Pro provozní teploty nad 80 °C (175 °F) je třeba součinitel bezpečnosti zvýšit. Při teplotách nad 120 °C (250 °F) je však výběr materiálů vedení výrazně omezen.
Rovněž je třeba vzít v úvahu sníženou účinnou šířku B vodicího prvku, která přenáší zatížení (obr. 1). Je přibližně o 2 mm (0.08 in) menší než šířka úložné drážky vlivem výrobních a montážních tolerancí, sražení a poloměru zaoblení hran.
Kromě toho je při výpočtu příčných sil působících na konce pístnic válců třeba vzít v úvahu dynamické síly, síly způsobené zrychlením, vibrace a úhlové síly.
Pro další informace se obraťte na SKF.
SKF logo