Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souosé uspořádání součástí válců

Hydraulické válce a všechny jejich součásti jsou navrženy tak, aby minimalizovaly radiální pohyby při zatížení nebo změnách tlaku. Rovněž je důležité, aby píst i pístnice zůstávaly v souosé poloze v průběhu celého zdvihu. Jen tak lze zachovat účinnost těsnění (zejména při nízkých teplotách) a minimalizovat deformační síly působící na pístnici. Souosost závisí na kombinovaných tolerancích díry válce, pístnice, radiální tloušťky vodicích kroužků nebo pásků a úložných průměrů.
SKF logo