Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Model návrhu a výpočtu

Nejdůležitější okolnosti, které hrají roli při návrhu, výpočtu a volbě vedení pro hydraulické válce, jsou uvedeny v následujících částech. Samotný výpočet šířky vodicího kroužku vychází z modelu rozložení zatížení, který je zde rovněž uveden.
SKF logo