Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Model rozložení zatížení

U kovových vodicích prvků mohou těsné výrobní tolerance vést ke vzniku úzké stykové plochy a vysokého povrchového tlaku (obr. 1). To může způsobit poškození nebo opotřebení stykových povrchů.
Vysoký stupeň pružné deformace polymerových materiálů vytváří větší stykové povrchy a umožňuje lepší využití průměru vodicích prvků (obr. 2). I když zatížení vodicího kroužku není v reálných podmínkách rovnoměrně rozložené, tak při odhadech zatížení a požadavků na šířku se používá průmětová oblast celého dynamického povrchu (vnitřního povrchu u vedení pístnic a vnějšího povrchu u vedení pístů) s předpokladem, že zatížení rovnoměrně přenáší celý povrch (obr. 3).
SKF logo