Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání vedení

Vodicí prvky musí být neustále dobře namazány. Vedení pístnice se obvykle nachází na vnitřních stranách těsnění pístnice a přídavného těsnění a mělo by být při montáži namazáno stejným médiem, jaké se používá v systému. SKF doporučuje neumisťovat vedení na vnější stranu těsnění pístnice, tj. mezi stírací kroužek a těsnění pístnice. V některých situacích však lze na vnější stranu těsnění pístnice umístit vodicí prvky z PTFE, které mají určité samomazné vlastnosti.
SKF logo