Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vodicí kroužky a vodicí pásky

V hydraulických válcích se jako vedení nejčastěji používají vodicí kroužky a vodicí pásky. Přenášejí radiální zatížení působící na sestavu válce, a vedou pístnici v hlavě válce a píst ve vrtání válce (obr. 1).
Vedení jsou vyrobena z polymerových materiálů a při provozu hydraulického válce zabraňují přímému styku kov-kov pohyblivých částí. Polymerová vedení v hydraulických válcích mají oproti kovovým vedením následující výhody:
  • výrazně delší provozní trvanlivost
  • hladší chod ve styku s vrtáním válce a těsnicími plochami
  • zamezují opotřebení povrchů válce i za přítomnosti nečistot
  • při nízkých rychlostech vysoká odolnost vůči nedostatečnému mazání
  • větší styková plocha (obr. 2, obr. 3 a obr. 4) díky větší pružné deformaci rozděluje zatížení a snižuje namáhání stykového povrchu
  • určité samomazací vlastnosti
SKF dodává různé přesně obrobené vodicí kroužky různých velikostí a z různých polymerových materiálů, které jsou vhodné pro širokou škálu provozních podmínek a aplikací.
Pro aplikace s požadavky na minimální tření při rozběhu jsou rovněž k dispozici vedení z PTFE. Vedení z PTFE mají omezenou únosnost a měla by být používána pouze v aplikacích s malým zatížením.
SKF logo