Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

Požadavky na spolehlivost se neustále zvyšují. Současně se zvyšuje i náročnost provozních podmínek a vývoj směřuje k vyšší účinnosti hydraulických systémů. Proto je při volbě nejvhodnějšího materiálu vedení velmi důležitá znalost provozních podmínek a parametrů, jako je provozní teplota, zatížení, rychlost a typ hydraulické kapaliny. Nejběžnější materiály pro vodicí prvky uvedené v této části jsou následující:
Polyamid

Vedení z polyamidu zesíleného skelnými vlákny jsou vhodná pro aplikace se středně velkým a velkým zatížením, a vyznačují se následujícími vlastnostmi:

 • široký rozsah teplot
 • odolnost proti opotřebení
 • snížení vibrací
 • ochrana těsnění proti nečistotám
 • ochrana dílů proti „dieselovému jevu“
 • snadná instalace
 • úzké tolerance
 • přenášet vysoká boční zatížení
 • snášet vysoké rychlosti cyklů
 • náchylné k bobtnání vlivem vlhkosti před instalací

P-2551 je standardní polyamidový materiál pro vodicí kroužky. Technické specifikace jsou uvedeny v tabulce 1.

Další informace jsou uvedeny v části Materiály.

Kompozity zesílené tkaninou

Kompozity zesílené tkaninou jsou tvořeny bavlněnou tkaninou spojenou termosetovou fenolickou pryskyřicí. Jejich struktura a schopnost textilních vláken absorbovat určité množství oleje dává fenolickým vodicím kroužkům téměř samomazné vlastnosti. Vodicí kroužky z fenolické pryskyřice zesílené bavlnou však nejsou vhodné pro vysoké rychlosti zdvihu nad 0,5 m/s (1.6 ft/s). Jsou vhodné pro aplikace se středně velkým a velkým zatížením. Vyznačují se následujícími vlastnostmi:

 • široký rozsah teplot
 • odolnost proti opotřebení
 • snížení vibrací
 • ochrana těsnění proti nečistotám
 • ochrana dílů proti „dieselovému jevu“
 • nízká tepelná roztažnost
 • snadná instalace
 • úzké tolerance
 • přenášet vysoká boční zatížení

Fenolická pryskyřice laminovaná bavlněnou tkaninou (PF) je standardní kompozit zesílený tkaninou. Technické specifikace jsou uvedeny v tabulce 1. SKF na vyžádání rovněž dodává řadu dalších termosetových pryskyřic a tkanin.

Další informace jsou uvedeny v části Materiály.

PTFE

PTFE se typicky používá pro vedení v aplikacích vyžadujících nízké tření a vysokou odolnost vůči chemickým látkám, teplu nebo opotřebení. PTFE je však vhodný pouze pro aplikace s nízkým povrchovým tlakem. Pro dosažení optimální odolnosti vůči opotřebení jsou materiály PTFE k dispozici s různými plnivy, jako je bronzový nebo uhlíkový prášek. Vedení z PTFE se vyznačují následujícími vlastnostmi:

 • chemická odolnost
 • široký rozsah teplot
 • nízké tření
 • nelepící, nízké tření při rozběhu
 • dobrá odolnost proti opotřebení
 • snížení vibrací
 • ochrana těsnění proti nečistotám
 • ochrana dílů proti „dieselovému jevu“
 • k dispozici obráběné vodicí kroužky s úzkými tolerancemi

292 je standardní materiál PTFE pro vodicí kroužky a pásky. Technické specifikace jsou uvedeny v tabulce 1. SKF na vyžádání rovněž může dodat řadu dalších směsí materiálu PTFE.

Další informace jsou uvedeny v části Materiály.

SKF logo