Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Označení

Označení O-kroužků SKF (tabulka 1) s metrickými i palcovými velikostmi obsahuje jejich rozměry v metrických jednotkách.
Označení opěrných kroužků SKF (tabulka 2) metrických velikostí obsahují jejich rozměry v metrických jednotkách, zatímco označení kroužků palcových velikostí obsahují jejich pomlčková čísla.
Seznamy obou typů velikostí obsahují palcové i metrické velikosti. V případě použitelnosti jsou v nich uvedena i jedinečná pomlčková čísla O-kroužků v souladu s normami AS586:2012 a ISO 3601:2012.
SKF dodává O-kroužky v metrických (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]).
SKF dodává opěrné kroužky v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]), v palcových velikostech podle pomlčkových čísel s metrickými rozměry (→ Seznam velikostí [pdf]) a v palcových velikostech podle pomlčkových čísel (→ Seznam velikostí [pdf]).
SKF logo