Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a rozměry uložení

Rozměry uložení pro statické radiální utěsnění

O-kroužky pro statické (nepohyblivé) utěsnění lze použít v širokém rozsahu aplikací a uspořádání. Nejběžnějším uspořádáním v hydraulických válcích je statické radiální utěsnění mezi souosými válcovými díly. O-kroužek se instaluje do úložné drážky v jednom ze dvou válcových dílů. Tato drážka může být vnější (obr. 1) nebo vnitřní (obr. 2).

Rozměry uložné drážky pro statické radiální těsnicí O-kroužky jsou uvedeny v seznamech velikostí.

Hrany úložné drážky

Všechny hrany úložných drážek by měly být vyhlazeny a zaobleny (obr. 1, obr. 2) na poloměr r = 0,1 až 0,2 mm (0.004 až 0.008 in).

Náběžné hran

Všechny hrany a otvory, přes které musí O-kroužek při montáži projít, by měly být náležitě sraženy a zaobleny (tabulka 1). Sražení a náběhy usnadňují montáž a chrání O-kroužek před poškozením při instalaci. O-kroužek a sousední díly by měly být před montáží dobře namazány, nejlépe stejným médiem, jaké se používá v hydraulickém systému, aby byla zajištěna kompatibilita s těsněními a součástmi válce.

Vytlačovací mezery a opěrné kroužky

Velikost přípustné vytlačovací mezery (→ Vytlačování do mezery) závisí zejména na materiálu těsnění, teplotě a provozním tlaku. Tvrdší materiály (→ Materiály) jsou vůči vytlačování do mezery odolnější. Je-li přípustná velikost vytlačovací mezery pro daný tlak a teplotu překročena, lze použít opěrné kroužky, které brání poškození těsnění vytlačením do mezery a jeho možnému předčasnému selhání. Obrázek  3 ukazuje chování O-kroužku při různých provozních tlacích a podmínkách. V aplikacích, kde je O-kroužek vystaven tlaku pouze z jedné strany, se opěrný kroužek instaluje na stranu s nulovým tlakem. Pokud na O-kroužek působí tlak z obou stran, opěrný kroužek se instaluje na obě strany.

Pro vytlačovací mezery SKF doporučuje obrábění s následujícími tolerancemi:
  • f8a H9 pro průměry až do 120 mm
  • f7a H8 pro průměry nad 120 mm

Diagramy 1 až 3 udávají směrné hodnoty maximální vytlačovací mezery v závislosti na provozním tlaku pro standardní O-kroužky bez opěrných kroužků (diagram 1) a pro různé materiály a velikosti opěrných kroužků (diagram 2 a diagram 3). Tyto směrné hodnoty vycházejí z rozsáhlých testů v laboratořích SKF při teplotě 90 °C (195 °F) a 100 000 tlakových pulsech. Na směrné hodnoty však mohou mít vliv další faktory, které je třeba zvážit, jako je teplota a typ kapaliny.

Další informace o materiálech O-kroužků a opěrných kroužků jsou uvedeny v části Materiály. Další informace o vytlačování jsou uvedeny v části Vytlačování do mezery.

Šířka úložné drážky

Při použití dodatečných opěrných kroužků je třeba šířku drážky pro O-kroužek zvětšit z hodnoty L na L1 (jeden opěrný kroužek) nebo L2 (dva opěrné kroužky) (obr. 3). Šířky drážky jsou uvedeny v seznamech velikostí.
SKF logo