Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

O-kroužky a opěrné kroužky

O-kroužky jsou jedním z nejběžnějších řešení těsnění. SKF dodává O-kroužky v širokém rozsahu velikostí a z různých materiálů, což je činí vhodnými pro celou řadu provozních podmínek a aplikací. Lze je snadno namontovat a umožňují jednoduché a nenákladné provedení uložení těsnění.
O-kroužky udržují stykovou těsnicí sílu díky radiální nebo axiální deformaci v uložení těsnění mezi dvěma součástmi stroje. Nejdůležitější kritéria ovlivňující maximální provozní tlak, při kterém lze použít O-kroužky jako statická radiální těsnění, jsou následující:
  • vytlačovací mezera (obr. 1)
  • materiál (→ Materiály)
  • těsněná tekutina
  • teplota
Za určitých podmínek hrozí nebezpečí vytlačování do mezery (→ Vytlačovací mezery a opěrné kroužky). Opěrné kroužky brání vytlačování O-kroužků do mezery ve statickém radiálním utěsnění (obr. 1).
O-kroužky se používají v širokém spektru aplikací pro těsnění různých médií. Tato část se zaměřuje na systémy těsnění hydraulických válců. Informace a doporučení v této části proto platí pro statická těsnění běžných hydraulických kapalin na minerální bázi (→ Hydraulické kapaliny).
SKF logo