Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

O-kroužky uvedené v této části jsou vyrobeny z nitrilkaučuku (NBR) se standardní tvrdostí 70 shA. Jde o nejběžnější materiál a tvrdost O-kroužků používaných v hydraulických válcích. Na požádání může SKF dodat jiné tvrdosti, jako například 80 shA nebo 90 shA. SKF však obecně doporučuje zvolit O-kroužky s tvrdostí 70 shA a doplnit je jedním nebo dvěma opěrnými kroužky (→ Vytlačovací mezery a opěrné kroužky). Při provozních teplotách nad 100 °C (210 °F) může být vhodné v závislosti na kapalině použít kroužky z fluorkaučukové pryže (FKM) nebo hydrogenovaného nitrilkaučuku (HNBR).
Opěrné kroužky SKF uvedené v této části jsou vyráběny z polyuretanu (TPU). Na požádání může SKF dodat alternativní materiály a různé stupně tvrdosti. Běžně používané materiály opěrných kroužků jsou uvedeny v systému označení (tabulka 1).
Další informace o materiálech O-kroužků a opěrných kroužků jsou uvedeny v části Materiály.
SKF logo