Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvojčinná pístní těsnění

Dvojčinné válce jsou nejpoužívanějším typem válců. Pracují s tlakem na obou stranách a proto vyžadují dvojčinná těsnění (obr. 1).
Dvojčinná pístní těsnění mají symetrický profil (průřez) a stejné těsnicí vlastnosti v obou směrech. Dvojčinná pístní těsnění se obvykle skládají z kluzného kroužku a předepínacího kroužku. Deformace elastomerového předepínacího kroužku při montáži vytváří sílu dostatečnou k tomu, aby udržovala kluzný kroužek v dynamickém těsnicím styku s vrtáním válce a současně zajišťovala statické utěsnění úložné drážky.
Dvojčinné válce obvykle využívají stejnou tekutinu na obou stranách pístu. Je proto přípustný poměrně silný mazací film mezi pístním těsněním a vrtáním válce, který minimalizuje tření a opotřebení. Přenos tekutiny, ke kterému při dynamickému provozu dochází, je malý a ve většině aplikací nevýznamný.
U některých starších typů válců se jako pístní těsnění používaly O-kroužky. Aby bylo možno snadno nahradit O-kroužky odpovídajícími pístními těsněními, jsou rozměry úložných drážek některých dvojčinných pístních těsnění stejné jako pro O-kroužků s pomlčkovými čísly. Označujeme je proto také jako úložné drážky pro O-kroužky s pomlčkovými čísly.
SKF dodává dvojčinná pístní těsnění v mnoha různých profilech, řadách a v širokém rozsahu velikostí, což je činí vhodnými pro celou řadu provozních podmínek a aplikací.
SKF logo