Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vytlačování do mezery

Vnější síly působící na pístnici stlačují tekutinu ve válci a mohou vést k náhlým tlakovým špičkám. Tyto špičky mohou výrazně překračovat provozní tlak systému a vytlačovat pístní těsnění do mezery mezi pístem a vrtáním válce. To může způsobit poškození těsnění a nepříznivě ovlivnit výkonnost těsnění a provoz válce jako celku. Aby k vytlačování do mezery nedocházelo, je třeba pečlivě zvolit materiály těsnění (→ Vytlačování do mezery). Riziko vytlačování do mezery lze rovněž minimalizovat použitím těsnění s kroužky proti vytlačování (→ Pístní těsnění s kroužky proti vytlačování).
SKF logo