Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pístní těsnění

Pístní těsnění (obr. 1) utěsňují styk mezi pístem a vrtáním válce. Rozdílové tlaky působící na píst při vysunování a zatahování pístnice mohou překročit 400 barů (5 800 psi). Tlak působící na pístní těsnění zvyšuje kontaktní síly mezi pístním těsněním a povrchem válce. Pro správnou výkonnost těsnění mají proto zásadní význam vlastnosti povrchu stykových ploch (→ Vlastnosti povrchu stykových ploch).

Pístní těsnění se typicky dělí na jednočinná (tlak působí pouze na jednu stranu) a dvojčinná (tlak působí na obě strany) těsnění.

Dvojčinná pístní těsnění

ProfilPopis
MPV

Polyuretanový kluzný kroužek, nitrilkaučukový předepínací kroužek; vhodné pro aplikace se středně velkým až velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
DPV

Polyuretanový kluzný kroužek, nitrilkaučukový předepínací kroužek; lze je použít v drážkách pro O-kroužky s pomlčkovými čísly; vhodné pro aplikace se středně velkým až velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam palcových velikostí [pdf]
LPV

Kluzný kroužek z polyuretanu na bázi polyéteru, nitrilkaučukový předepínací kroužek; vhodné pro aplikace s malým až středně velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
CPV

Polyuretanový kluzný kroužek, nitrilkaučukový předepínací kroužek; lze je použít v drážkách pro O-kroužky s pomlčkovými čísly; vhodné pro aplikace s malým až středně velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam palcových velikostí [pdf]
GH

Kluzný kroužek z PTFE, nitrilkaučukový předepínací kroužek; nízké tření při rozjezdu; vhodné pro aplikace se středně velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
APR

Kluzný kroužek z PTFE s integrovaným nitrilkaučukovým X-kroužkem pro lepší těsnící výkonnost, nitrilkaučukový předepínací kroužek; vhodné pro aplikace se středně velkým až velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
LCP

Kluzný kroužek z PTFE s opěrnými polyamidovými kroužky proti vytlačování, nitrilkaučukový předepínací kroužek; velmi dobrá odolnost proti vytlačování do mezery; vhodné pro aplikace s velkým zatížením a vysokými tlaky
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
LTP

Těsnicí kroužek z nitrilkaučuku, s opěrnými polyamidovými kroužky proti vytlačování; dobrá odolnost proti vytlačování do mezery; lze je použít v drážkách pro O-kroužky s pomlčkovými čísly; vhodné pro aplikace se středně velkým a velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam palcových velikostí [pdf]
CUT

Stupňovitě řezaný polyamidový kluzný kroužek, nitrilkaučukový předepínací kroužek; vhodné pro aplikace s velkým zatížením a vysokými tlaky
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
SCP

Stupňovitě dělený polyamidový kluzný kroužek, oválný nitrilkaučukový předepínací kroužek; lze použít v širokých, mělkých drážkách palcových velikostí; vhodné pro aplikace s velkým zatížením a vysokými tlaky
Další informace
Data profilu
Seznam palcových velikostí [pdf]
MD-L

Pětidílná kompaktní sada obsahující nitrilkaučukový těsnicí kroužek, integrované polyester-elastomerové kroužky proti vytlačování a polyacetalové vodicí kroužky; vhodné pro aplikace se středně velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]

Jednočinná pístní těsnění

ProfilPopis
UNP

Polyuretanový U-kroužkový profil; jednočinné; lze použít ve dvojčinných válcích při použití dvou těsnění v uspořádání zády k sobě; vhodné pro aplikace se středně velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]

Těsnění pístnic s možností použití jako pístní těsnění

Tyto těsnicí profily pístnic jsou navrženy s podobnou vnitřní a vnější těsnicí geometrií. Lze je proto také použít jako pístní těsnění (→ Těsnění pístnic používaná jako jednočinná pístní těsnění).

ProfilPopis
PTB

Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
STD

Další informace
Data profilu
Seznam palcových velikostí [pdf]
DZ

Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
SKF logo