Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Posun pístu

Když je pístnice v klidu a je udržována na místě tekutinou, tak jakékoli množství průtoku pístem může způsobit neúmyslný pohyb pístnice a posun pístu. I když možnou příčinou pohybu pístu je netěsnost pístního těsnění, je třeba rovněž pečlivě zkontrolovat, zda nedochází k netěsnostem ve vnějším systému a zda je správné statické utěsnění mezi pístem a pístnicí. V některých aplikacích je přípustný nepatrný průtok pístním těsněním v rámci stanovených mezích. Tento přípustné průtok umožňuje použít provedení a materiály pístních těsnění s nízkým třením nebo dělené kluzné kroužky, které usnadňují montáž.
SKF logo