Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Přídavná těsnění s kluznými kroužky

Profily S9B

Profily S9B (obr. 1) standardně mají předepínací O-kroužek z nitrilkaučuku (NBR) a kluzný kroužek z PTFE. V závislosti na aplikaci může SKF vyrobit kluzné kroužky z různých materiálů PTFE. Na vyžádání může SKF tyto profily rovněž dodat s kluznými kroužky z polyuretanu X-ECOPUR (TPU), které jsou odolnější vůči opotřebení a umožňují snadnější instalaci než PTFE. Profily S9B s kluzným kroužkem z PTFE jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi), profily s kluzným kroužkem z materiálu X-ECOPUR pro tlaky až do 600 barů (8 700 psi). Tyto profily jsou vhodné pro aplikace se středně velkým až velkým zatížením. Obě kombinace materiálů jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-2:1989 nebo ISO 3320:2013. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu S9B.

Profily RSB

Profily RSB (obr. 2) mají předepínací kroužek z nitrilkaučuku (NBR) a kluzný kroužek z PTFE.

Předepínací kroužek je navržen tak, aby trvale přidržoval kluzný kroužek ve správné poloze v drážce těsnění pístnice. Běžná provedení přídavných těsnění se mohou v drážce axiálně posouvat a při náhlých tlakových špičkách vytlačovat kapalinu do drážky těsnění pístnice. To může způsobit selhání těsnění pístnice. Patentované provedení profilů RSB však brání jakémukoli axiálnímu posunutí kluzného kroužku. Tyto profily proto chrání těsnění pístnice v aplikacích, kde běžná přídavná těsnění nepostačují. Výstupky v kombinaci s drážkami ve vnějším průměru předepínacího kroužku a zářezy na předním čele kluzného kroužku (obr. 3) rovněž umožňují návrat tlaku na stranu systému.

Profily RSB jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým až velkým zatížením a jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu RSB.

Pro nejnáročnější aplikace ve velkých strojích může SKF na vyžádání vyrobit tyto profily s kluznými kroužky z polyamidu (PA), které zajišťují ještě vyšší odolnost vůči vytlačování a opotřebení.

SKF logo