Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vedení pístnice

I když systémy těsnění pístnic díky svému provedení umožňují mírný radiální pohyb mezi pístnicí a hlavou válce, tak účinné vedení pístnice je důležité pro zajištění optimální výkonnosti těsnění. Vodicí kroužky přesně vystřeďují pístnici v hlavě a snižují tak radiální vychýlení a pohyb působící na těsnění. Vodicí kroužky rovněž přenášejí radiální zatížení působící na sestavu válce a brání přímému styku kovových materiálů pístnice a hlavy válce. Další informace o vedení pístnice jsou uvedeny v části Vodicí kroužky a vodicí pásky.
SKF logo