Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stírací kroužky

Hydraulické válce jsou provozovány v nejrůznějších aplikacích a provozních podmínkách a bývají vystaveny působení prachu, nečistot a povětrnostních podmínek. Aby nečistoty nemohly proniknout do sestavy válce a hydraulického systému, používají se na vnější straně hlavy válce stírací kroužky (rovněž označované jako stírače nebo prachová těsnění – obr. 1).

Stírací kroužky udržují těsnicí styk s pístnicí, když je zařízení v klidu (statické těsnění, bez vratného pohybu pístnice) i v provozu (dynamické těsnění, vratný pohyb pístnice). Tolerance průměru pístnice d je určena těsněním pístnice. Bez stíracího kroužku může pístnice při zasouvání zanést do válce nečistoty.

Vnější statické utěsnění stíracího kroužku v uložení je rovněž důležité, protože brání vniknutí vlhkosti nebo nečistot podél vnějšího povrchu stíracího kroužku.

Zalisovací stírací kroužky

ProfilPopis
PA

Polyuretanový zalisovací stírací kroužek; ocelový výztužný kroužek; provedení s jedním břitem; břit vyčnívá z hlavy; malý radiální průřez
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
MCW

Polyuretanový zalisovací stírací kroužek; ocelový výztužný kroužek; účinné provedení s jedním břitem zarovnaným s hlavou; vhodný pro aplikace s velkým zatížením
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
PAD

Polyuretanový zalisovací stírací kroužek; ocelový výztužný kroužek; provedení se dvěma břity pro lepší výkonnost těsnícího systému pístnice
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
PADV

Provedení PAD s otvorem pro vyrovnávání tlaku na vnitřním břitu
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]

Zasouvací stírací kroužky

ProfilPopis
DTW

Polyuretanový zasouvací stírací kroužek; provedení s jedním břitem; statické těsnicí břity na vnějším povrchu a vnějším čele; zářezy ve vnitřní hraně paty
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
DX

Polyuretanový zasouvací stírací kroužek s O-kroužkem z nitrilkaučuku; provedení s jedním břitem; patentovaný profil pro aplikace s velkým zatížením; zářezy ve vnitřní straně paty
Další informace
Data profilu
Seznam palcových velikostí [pdf]
HW

Polyuretanový zasouvací stírací kroužek; provedení se dvěma břity pro lepší výkonnost těsnícího systému pístnice
Další informace
Data profilu
Seznam metrických velikostí [pdf]
Seznam palcových velikostí [pdf]
SKF logo