Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zalisovací stírací kroužky

Jak již jejich název napovídá, zalisovací stírací kroužky jsou zalisovány do úložné drážky v hlavě válce. Tyto stírací kroužky jsou navrženy s ocelovým výztužným kroužkem, který zajišťuje robustní statické utěsnění na vnějším povrchu. Stírací břit z polyuretanu (TPU) je upevněn k ocelovému plechovému výztužnému kroužku a prostřednictvím předpětí a pružení udržuje přítlak stíracích břitů. Stírací břity jsou tak dostatečně předepjaty i v případě menších radiálních nesouosostí mezi pístnicí a hlavou. Zalisovací stírací kroužky jsou k dispozici s jedním nebo dvěma břity.

Profily PA

Profily PA (obr. 1) mají jeden účinný stírací břit, který vyčnívá z hlavy. Toto provedení je vhodné pro malé radiální průřezy a snižuje riziko přichycování nečistot ke stíracímu břitu. Profily PA jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu PA.

Profily MCW

Profily MCW (obr. 2) mají jeden účinný stírací břit, který nevyčnívá z hlavy. To umožňuje kompaktní uspořádání, když je válec v zatažené poloze. Tyto profily jsou k dispozici v metrických (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu MCW.

Profily PAD a PADV

Profily PAD (obr. 3) jsou v provedení se dvěmi břity. Vnitřní stírací břit reguluje mazací film na pístnici. Vnitřní břit stírá z pístnice při výsuvném pohybu nadbytečný film kapaliny a umožňuje návrat této nadbytečné kapaliny pod těsnění pístnice při zásuvném pohybu. Dvojčinné stírací kroužky tak zlepšují výkonnost a prodlužují provozní životnost systémů utěsnění pístnic.

Nadměrný systémový tlak působící na břit směřující dovnitř (například od kapaliny procházející přes poškozené těsnění pístnice) však může překonat tlakovou úložnou sílu mezi úložnou drážkou a ocelovým výztužným kroužkem a vytlačit stírací kroužek z uložení. SKF proto doporučuje použít dvojčinné stírací kroužky v kombinaci s U-kroužkovými těsněními pístnice (například s profilem S1S), aby byla zajištěna možnost návratu tlakové kapaliny do hydraulického systému. Rovněž může být vhodné použít pojistný kroužek, který přidrží stírací kroužek v uložení (obr. 4) v případě nárůstu tlaku.

Profily PAD (obr. 5) jsou rovněž k dispozici s otvorem ve vnitřním břitu (označení PADV). Tyto profily ve většině aplikací nepotřebují další pojistné kroužky. Otvor brání nárůstu tlaku na vnitřním břitu. Profily PAD a PADV jsou k dispozici ve stejných metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu PAD a PADV.

SKF logo