Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zasouvací stírací kroužky

Zasouvací stírací kroužky neobsahují žádné kovové součásti a lze je snadno instalovat bez jakéhokoliv speciálního vybavení.

Častým problémem zasouvacích stíracích kroužků je jejich uvolňování v úložné drážce, které má za následek nedostatečné statické utěsnění na vnějším povrchu a snížené předpětí dynamického stíracího břitu (obr. 1). Pokud se navíc vnitřní hrana stíracího kroužku dostane do styku s pístnicí, tak může vytvořit nežádoucí těsnicí břit (obr. 1) a zadržovat tlak mezi pístnicí a stíracím kroužkem. Zasouvací stírací kroužky SKF jsou proto vybaveny speciálními těsnicími a průchozími prvky, které pomáhají zajistit jejich správnou funkci.

Profily DTW

Profily DTW (obr. 2) mají jeden dynamický břit spolu s radiálním statickým těsnicím břitem na vnějším povrchu, který udržuje pozitivní těsnicí kontakt. Axiální statický těsnicí břit na vnější straně udržuje stírací kroužek pevně v úložné drážce a plní funkci přídavného statického těsnění. Při provozu se může vnitřní hrana stíracího kroužku dotknout pístnice, například při jejím vysouvání. V takovém případě, stejně jako při poškození těsnění pístnice nebo překročení jeho provozní životnosti, se uplatní zářezy ve vnitřní hraně, které brání zadržování tlaku nebo vytlačení stíracího kroužku. Tyto profily jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu DTW.

Profily DX

Stírací kroužky s profilem DX (obr. 3) mají patentovaný profil s jedním vnějším břitem a vnitřní hranou umožňující vyrovnávání tlaku. Tyto profily mají pryžový O-kroužek, který udržuje robustní statický těsnicí kontakt v drážce. O-kroužek má také předepínací funkci a zjišťuje dlouhodobé rovnoměrné předpětí dynamického břitu. V případě radiální nesouososti celý stírací kroužek z TPU sleduje radiální pohyby („plovoucí“ provedení), a to díky možné deformaci předepínacího O-kroužku, který je poměrně měkký a pružný.

Když se stírací břit setká s odporem nečistot přichycených k zasouvající se pístnici (např. mízou stromu nebo mrznoucím deštěm), tak profil zareaguje kroucením, které zvýší předpětí dynamického stíracího břitu.

Profily DX tedy spojují funkčnost zalisovacích stíracích kroužků s pohodlím zasouvacích stíracích kroužků. Tyto profily jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu DX.

Profily HW

Profily HW (obr. 4) jsou vybaveny dvěma břity. Stírací břit směřující dovnitř reguluje mazací film na pístnici. Vnitřní břit stírá nadbytečný film kapaliny z pístnice při vysouvání a umožňuje návrat této nadbytečné kapaliny pod těsnění pístnice při zasouvání. Dvojčinné stírací kroužky tak zlepšují výkonnost a prodlužují provozní životnost těsnících systémů pístnic. SKF doporučuje použít dvojčinné stírací kroužky v kombinaci s U-kroužkovými těsněními pístnice (například s profilem S1S), aby byla zajištěna možnost návratu tlakové kapaliny do hydraulického systému. Tyto profily jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu HW.
SKF logo