Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Velkorozměrová těsnění

Znalosti

Velkorozměrové rotační těsnění z materiálu G-ECOPUR

Znalosti a zkušenosti SKF získané z dlouhodobých vztahů se zákazníky jsou důležitými faktory, které umožňují porozumět a řešit požadavky našich zákazníků na velkorozměrová těsnění a jsou základními prvky, které přispívají k vysoké kvalitě obráběných těsnění SKF.

Flexibilita

Zákazníci často poptávají velkorozměrová obráběná těsnění přizpůsobená aplikacím v konkrétních odvětvích a vyráběná v malých (nebo středně velkých) sériích. Pro tato těsnění SKF používá svůj jedinečný výrobní systém – obrábění na CNC soustruzích. Ten umožňuje vyrábět těsnění o průměrech od 540 do 4 000 mm, ale také svařované těsnicí profily s prakticky neomezeným rozsahem průměrů, a to bez dodatečných nákladů na nástroje.

Svařování na místě

Velkorozměrová těsnění lze namontovat na místě s použitím speciální techniky svařování. Nejvhodnějším materiálem pro svařování je G-ECOPUR. SKF dokáže přímo na místě vytvořit spojované těsnění, které dosahuje stejné výkonnosti jako těsnění z jednoho kusu (nedělené).

Při výměně velkorozměrových těsnění těžké techniky (jako jsou těsnění lopatek rotorů Kaplanových turbín, těsnění přírubových spojů nebo těsnění ve větrných elektrárnách) získají naši zákazníci následující výhody:
  • zkrácení doby montáže
  • snižení nákladů na montáž a 
  • zkrácení doby odstávky.

Postup

Naše služby zahrnují nejen vývoj nejlepšího řešení těsnění pro vaši aplikaci, ale také rychlou a nenákladnou výrobu zakázkových obráběných těsnění. V případě potřeby rovněž zajistíme montáž na místě našimi vyškolenými a zkušenými servisními techniky.

Školení svařování těsnění

SKF nabízí vybavení pro svařování a odpovídající školení. Díky tomuto vybavení a znalostem si zákazníci mohou těsnění SKF sami svařovat na místě bez pomoci servisního technika.
SKF logo