Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montážní návod

Axiální upínací těsnění jsou dodávána jako svinuté kolouče. Umístí se do požadované polohy na úložnou plochu na tělese a lehce spojí pomocí šroubů. Poté se přitlačí ke stykové ploše a mezera (spoj) mezi oběma konci se nastaví do polohy 6 hodin (obr. 1). Nakonec se spojovací svorky utáhnou. Utahovací moment šroubů spojovací svorky neměl překročit 7 Nm.
SKF logo