Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti provedení

Všechna těsnění SKF Mudblock jsou opatřena pouzdrem pro opravu poškozeného povrchu hřídele a vnitřním průměrem z pryže, mohou však mít různé konfigurace těsnicích a přídavných břitů. Elastomerovým materiálem je obvykle nitrilkaučuk, ale těsnění jsou rovněž nabízena z jiných materialů včetně fluorkaučukové pryže, hydrogenovaného nitrilkaučuku nebo polyakrylátu, které splňují požadavky různých provozních podmínek.
Podrobné informace o materiálech jsou uvedeny v části Těsnicí břity.
SKF logo