Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nečistoty

Mechanická těsnění se často používají v silně znečištěných prostředích, kde může docházet k nahromadění nečistot v dutině mezi tělesem, těsnicími kroužky a talířovými pružinami. Nahromaděné nečistoty mohou nakonec vytlačit talířové pružiny z provozní polohy, což se projeví nesprávným zatížením čel nebo pronikáním nečistot kolem talířovéch pružin.
Nečistoty mohou také způsobit oděr talířových pružin a následně zhoršení vlastností elastomeru. Pro minimalizaci rizika selhání těsnění vlivem zhoršení vlastností elastomeru je velmi důležitá správná volba materiálu talířových pružin pro příslušnou aplikaci.
SKF logo