Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti provedení

Těsnění HDDF se skládají z dvou stejných kovových těsnicích kroužků a dvou podobných talířových pružin vyrobených z nitrilkaučuku nebo fluorkaučukové pryže, speciálně vyvinutých pro tato těsnění (obr. 1). Těsnicí kroužky jsou vyrobeny ze slitiny odolné proti opotřebení a korozi a mají jemně obrobené kluzné a těsnicí plochy.
Talířové pružiny z nitrilkaučuku vyvozují potřebnou stejnoměrnou přítlačnou sílu a zajišťují účinné utěsnění povrchu díry a vnějšího povrchu. Vnější průměr pružin se přizpůsobí tvaru díry, do které jsou namontovány. Je velmi důležité, aby průměr a hloubka díry byly v souladu s rozměry uvedenými v tabulkové části. Odpovídající tolerance mezi sestavou těsnění a souvisejícím dílem mají pro správnou výkonnost těsnění zásadní význam.
SKF logo