Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mechanická těsnění

Mechanické těsnění HDDF
Mechanická těsnění SKF typu HDDF (obr. 1) jsou navržena pro použití v náročných provozních podmínkách při poměrně nízkých obvodových rychlostech. Těsnění zajišťují spolehlivou ochranu proti průniku pevných a kapalných nečistot, stejně jako nepropustné zadržení maziva. Tato těsnění byla původně vyvinuta pro terénní a pásová vozidla, avšak jsou stejně vhodná pro celou řadu dalších aplikací, která vyžadují účinnou ochranu proti písku, zemině, blátu, vodě apod. (obr. 2). Patří mezi ně následující aplikace:
  • všechny typy míchaček
  • zařízení pro zpracování písku
  • dopravníky a další stavební vybavení
  • zemědělské stroje
  • mycí zařízení
  • kolové mlýny a a další drticí zařízení
  • zařízení na zpracování rudy
  • důlní zařízení
SKF logo