Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž těsnění HDDF

Při manipulaci s mechanickými těsněními a jejich montáži je třeba postupovat velmi pečlivě, aby nedošlo k naříznutí či natržení elastomerových talířových pružin nebo nalomení/poškození kovových těsnicích kroužků, které by způsobily předčasné selhání těsnění a okamžitou netěsnost. Rovněž je nezbytné zbavit styková těsnicí čela nečistot nebo vláken. Vždy pečlivě dodržujte montážní návod.

Příprava tělesa a těsnění

Všechny části tělesa přicházející do styku s talířovými pružinami musí být při montáži těsnění bez nečistot (olej, plastické mazivo, prach, částice vláken atd.). SKF doporučuje očistit tyto části před montáží pomocí rozpouštědla neobsahujícího ropné produkty a čisté látky bez vlasu.
Při manipulaci se všemi částmi těsnění je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození nebo poškrábání.

Postup montáže

  1. Namontujte talířové pružiny tak, aby se opíraly o vnitřní osazení kovových těsnicích kroužků (obr. 1).
  2. Opatrně zatlačujte každou polovinu těsnění (talířovou pružinu a kovový těsnicí kroužek) do tělesa, dokud není zcela usazena. Zkontrolujte, zda těsnění není šikmé a zda jsou pružiny rovnoměrně opřeny ve spodní části díry tělesa. Nesprávné namontování těsnění se projeví nerovnoměrným zatížením čel po obvodu těsnicích kroužků, což vyvolá oděr nebo oddělení těsnicích kroužků a následný únik oleje.
  3. Očistěte obě čela kovových těsnicích kroužků látkou bez vlasu a potřete je lehce olejem. Zajistěte, aby olej zůstal pouze na čelech těsnicích kroužků (obr. 2).
  4. Zkontrolujte, zda jsou obě tělesa soustředná a správně ustavená. Talířové pružiny se nesmí uvolnit ze spodní části tělesa.
  5. Opatrně přibližujte obě tělesa k sobě, přičemž se vyvarujte silnému nárazu, který může způsobit poškrábání nebo poškození částí těsnění.
  6. Nakonec pevně uchopte jednu polovinu sestavy a současně druhou polovinou otočte alespoň o deset otáček.

Poznámka

Tento postup umožňuje montérovi zkontrolovat, zda tělesa a talířové pružiny jsou správně ustaveny. Pokud se sestava těsnění houpe, je nutné ji rozebrat a zkontrolovat, zda jsou talířové pružiny správně uloženy v tělese.
SKF logo