Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Požadavky na mazivo

Dynamické těsnicí stykové plochy mechanického těsnění musí být opatřeny mazivem, aby nedošlo k jejich poškrábání. Mazivo musí pokrývat alespoň 30 % těsnicí plochy, aby bylo zajištěno správné mazání a chlazení těsnicích kroužků. Jako mazivo lze použít buď řídký olej typu SAE 10W-40 nebo minerální olej specifikace 10 WT až 90 WT v závislosti na okolní teplotě. Je třeba poznamenat, že některé oleje však obsahují aditiva, která nejsou kompatibilní s elastomery a mohou vyvolat degradaci talířových pružin, zejména pokud jsou vystaveny zvýšeným teplotám.
Ačkoli pro mazání jsou vždy doporučovány minerální oleje, tak v některých aplikacích s pomalými rotačními či oscilačními pohyby lze také použít i plastické mazivo, pokud obvodová rychlost čelní plochy těsnění nepřesahuje 0,5 m/s (100 ft/min). Při vyšších obvodových rychlostech je nutno používat olej, který zajišťuje nejen mazání těsnicích čelních ploch, ale také chlazení těsnicích kroužků.
SKF logo