Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné provozní podmínky

Mechanická těsnění v závislosti na svém provedení vydrží rozdílné vnitřní tlaky. Hodnota tlaku by však obecně neměla překročit 0,25 MPa (35 psi). Další doporučení týkající provozních podmínek mechanických těsnění, jako je teplota a obvodová rychlost, jsou uvedeny v tabulce.
Podrobné informace o chemické odolnosti nitrilkaučuku a fluorkaučukové pryže jsou uvedeny v části Chemická odolnost.
SKF logo