Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chemická odolnost

Informace o chemické odolnosti materiálů těsnicích břitů SKF vůči většině látek, které se vyskytují v průmyslových aplikacích, jsou uvedeny v tabulce. Uvedené informace vycházejí z interních testů, zkušeností uživatelů a také údajů od dodavatelů různých materiálů. Není-li uvedeno jinak, informace platí pro komerční čistotu a kvalitu uvedených médií.
Na chemickou odolnost těsnění má vliv teplota, tlak a množství přítomného média. Mezi další faktory, které je třeba zvážit při volbě vhodného materiálu těsnicího břitu, patří :
  • typ provozu (statické nebo dynamické těsnění)
  • obvodová rychlost těsnicího břitu
  • materiály hřídele a tělesa
  • kvalita povrchu stykové těsnicí plochy
Výše uvedené faktory mají rovněž vliv na provozní životnost a výkonnost těsnění, a proto informace v tabulce Chemická odolnost je třeba považovat jen za orientační.
SKF logo