Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Principy volby a použití těsnění

Průmyslová hřídelová těsnění slouží k utěsnění mezery mezi rotující a nepohyblivou částí nebo mezi dvěma díly, které se vůči sobě vzájemně pohybují. Mezi hlavní funkce těsnění patří:
  • Zadržení maziva
  • Bránění průniku nečistot
  • Oddělení dvou různých médií
  • Utěsnění při působení tlaku
Pro dosažení optimální účinnosti průmyslových hřídelových těsnění je nezbytné zajistit minimální tření a opotřebení, a to i za nepříznivých provozních podmínek. Hřídelová těsnění SKF pro díly točivých strojů jsou vyráběna v mnoha různých řadách, z mnoha materiálů a v mnoha provedeních, aby dokázala splnit požadavky nejrůznějších aplikací a provozních podmínek. Každá z těchto kombinací provedení a materiálů má své konkrétní vlastnosti, které jsou vhodné pro určitou aplikaci.

Dostupnost

Sortiment průmyslových hřídelových těsnění SKF obsahuje stovky různých provedení a kombinací materiálů. Výrobky popisované v této kapitole a uvedené v tabulkové části představují nejpoužívanější typy a velikosti těsnění.

Směrné hodnoty

Funkci těsnicího systému a výkonnost těsnění ovlivňuje několik faktorů současně, a proto je třeba považovat veškeré údaje uvedené v diagramech a tabulkách v této kapitole pouze za směrné a nikoli absolutní hodnoty pro skutečné aplikace.
SKF logo