Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní teploty

Výkonnost těsnění ovlivňují nízké i vysoké teploty. Při nízkých teplotách ztrácí těsnicí břit svou pružnost a tvrdne a křehne. Těsnicí účinek se snižuje a těsnění se stává náchylnější k mechanickému poškození.
Pro aplikace s trvale vysokými teplotami by se měly používat břity ze speciálních materiálů určených pro vysoké teploty, jako je například PTFE nebo fluorkaučuková pryž SKF Duralife.
Tření, obvodová rychlost, viskozita těsněného média i přenos tepla přes hřídel mají vliv na teplotu v místě utěsnění a na teplotu mezi těsnicím břitem a mazivovým filmem na těsnicí ploše. Vysoké teploty obecně vedou k porušení mazivového filmu a k nedostatečnému mazání, což je jedna z nejčastějších příčin předčasného selhání těsnění.
Schopnost statického utěsnění mezi vnějším průměrem těsnění a dírou tělesa může být rovněž ovlivněna v případě, že jsou tyto díly vyrobeny z různých materiálů s podstatně odlišnými součiniteli roztažnosti a smrštění.
Diagram 1 ukazuje přípustné rozsahy provozních teplot materiálů těsnicích břitů, které SKF běžně používá.
SKF logo