Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály těsnění

Průmyslová hřídelová těsnění SKF se obecně vyrábějí z materiálů uvedených v tabulce. Tyto materiály mají charakteristické vlastnosti, díky nimž jsou vhodné pro určité aplikace.
Změnou skutečného složení a poměru směsi lze změnit některé vlastnosti elastomerů, jako je například:
  • odolnost vůči bobtnání
  • pružnost
  • chemická odolnost
  • tepelná odolnost
  • chování při nízkých teplotách
  • propustnost plynů
Podrobnosti o chemické odolnosti materiálů těsnicích břitů vůči různým médiím, které se mohou vyskytnout v provozu, jsou uvedeny v části Chemická odolnost.
SKF logo