Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály těsnicích břitů

Kromě konstrukce může mít na výkonnost těsnění a jeho spolehlivost výrazný vliv také materiál těsnicího břitu. SKF proto vyrábí těsnění s těsnicími břity z mnoha materiálů, které splňují požadavky nejrůznějších aplikací.
Těsnicí břity těsnění SKF jsou všeobecně vyráběny z elastomerů. V současnosti však získávají na významu také termoplasty, jako je polytetrafluoretylén (PTFE). PTFE se používá především k výrobě speciálních těsnění pro aplikace, kde je požadována zlepšená tepelná nebo chemická odolnost.
Materiály břitů těsnění SKF jsou označeny kódem (tabulka). Kód je rovněž součástí označení hřídelových těsnicích kroužků metrických velikostí. Těsnění vyráběná z několika materiálů jsou označena kombinací kódových písmen, jako například RD (nitrilkaučuk a SKF Duralip).
SKF logo