Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nitrilkaučuk (R)

Termín nitrilkaučuk je použit pro označení akronitrilové butadienové pryže (NBR). Tento materiál má velmi dobré technické vlastnosti a používá se jako univerzální materiál pro břity těsnění. Jde o kopolymer vyráběný z akrylnitrilu a butadienu, který vykazuje dobrou odolnost proti následujícím látkám:
  • Většina minerálních olejů a plastických maziv na bázi minerálních olejů
  • Běžná paliva, jako je benzín, nafta a lehké topné oleje
  • Živočišné a rostlinné oleje a tuky, horká voda
Nitrilkaučuk rovněž umožňuje krátkodobý chod těsnicího břitu nasucho. Přípustný rozsah provozních teplot nitrilkaučuku je –40 až +100 °C (–40 až +210 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).
SKF rovněž nabízí speciální nitrilkaučukovou směs s rozsahem provozních teplot –55 až +110 °C (–65 až +230 °F).
SKF logo