Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Polytetrafluoretylén (PTFE)

PTFE je termoplastický polymer, který je slučitelný se širokým sortimentem maziv. Jeho chemická odolnost předčí jakýkoli jiný materiál používaný k výrobě těsnicích břitů. PTFE má hladký povrch odolný proti znečištění. Těsnění s břity z PTFE jsou vhodná pro vysoké obvodové rychlosti a vyznačují se delší provozní životností. Těsnění vydrží běh nasucho a jsou obzvláště vhodná pro svou schopnost zabránění průniku nečistot pro aplikace ve vysoce znečištěných prostředích. PTFE se používá pro přídavné těsnicí prvky nebo pro hlavní těsnicí břity ve speciálních aplikacích. Pro optimální funkci těsnicích prvků z PTFE je nezbytná vysoká kvalita těsnicích ploch a mimořádně pečlivá montáž. Běžný rozsah provozních teplot činí –70 až +200 °C (–90 až +390 °F), ale může dosáhnout až 250 °C (480 °F).

Varování

Při teplotách vyšších než 300 °C (570 °F) se ze všech fluorelastomerů a materiálů PTFE uvolňují nebezpečné výpary. Může k tomu dojít například tehdy, pokud se při demontáži ložiska používá svařovací hořák. Ačkoli výpary vznikají pouze při ohřevu vysokými teplotami, je nebezpečné manipulovat s těsněními i po vychladnutí. Při manipulaci s těsněními z PTFE nebo z fluorelastomerů, která byla vystavena výše uvedeným vysokým teplotám, je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:
  • Vždy je nutno používat ochranné brýle a rukavice.
  • Zbytky těsnění by měly být uloženy do vzduchotěsné plastové nádoby označené nápisem „Žíravý materiál“.
  • Dodržujte předpisy uvedené v bezpečnostním listu materiálu, který může být poskytnut na vyžádání.

Pokud dojde ke styku s pokožkou, je třeba zasažené místo omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vždy vyhledejte lékaře. Při vdechnutí výparů vyhledejte lékaře.
SKF logo