Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Duralip (D)

SKF Duralip je karboxylátová nitrilová pryž (XNBR) vyvinutá SKF, která spojuje dobré technické vlastnosti nitrilkaučuku se zvýšenou odolností proti opotřebení (viz diagram 1). Používá se hlavně pro výrobu těsnění pro použití v těžkém průmyslu. Těsnění z tohoto materiálu by se měla zvolit v případě, když abrazivní částice, jako j písek, zemina a okuje by mohly proniknout ke stykové těsnící ploše na hřídeli.
SKF logo