Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Povlak SKF Bore Tite

Povlak SKF Bore Tite je akrylátový těsnicí materiál na vodné bázi používaný u většiny těsnění SKF s kovovými pouzdry. Těsnicí material se používá jako povlak na vnějším průměru těsnění. Pružný povlak SKF Bore Tite má tloušťku 0,03 až 0,07 mm (0.0012 až 0.0028 in) a umožňuje vyrovnávat malé nerovnosti na povrchu díry tělesa. Podle doporučení sdružení RMA (Rubber Manufacturers Association - Sdružení výrobců pryže ) je třeba použít těsnicí material v případě, když drsnost povrchu díry je větší než Ra 2,5 µm (100 µin). Tento těsnicí material se může používat při teplotách až do 200 °C (390 °F) a je kompatibilní s většinou olejů, plastických maziv, vodných roztoků kyselin a zásad, alkoholů a glykolů. Je třeba upozornit, že povlak SKF Bore Tite není kompatibilní s aromatickými látkami, ketony a estery. Při rychlém setření však nemá kontakt s těmito látkami žádný nebo téměř žádný vliv.
SKF logo