Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uspořádání

Těsnění namontovaná na svislých hřídelích jsou obvykle více vystavena nečistotám, jako např. dešťové vodě, než těsnění na vodorovných hřídelích. Rovněž zadržení oleje je u těsnění svislých hřídelů náročnější. V zásadě však platí, že všechna těsnění uvedená v tabulkové části jsou vhodná pro vodorovné i svislé hřídele.
V-kroužky (obr. 1 a obr. 2) jsou na hřídeli uloženy s přesahem a otáčejí se s ním. Působí jako odstřikovací kroužky a jsou proto vhodné jako hlavní i přídavná těsnění pro svislé hřídele. Vysoce účinných uspořádání těsnění, například pro ponorná čerpadla, lze dosáhnout použitím hřídelových těsnicích kroužků v tandemu s V-kroužkem pro zvýšenou ochranu proti nečistotám (obr. 3).
Mechanická těsnění HDDF (obr. 4) při relativně nízkých obvodových rychlostech účinně zadržují olej nebo plastické mazivo a brání průniku nečistot do uložení se svislým hřídelem.
SKF logo