Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Obvodová rychlost a otáčky

Přípustná obvodová rychlost těsnění závisí na provedení a materiálu těsnicího břitu a také na materiálu a stavu hřídele. Všechny tyto faktory ovlivňují vznik tepla na stykové ploše hřídele. Na vznik tepla má rovněž přímý vliv mazání těsnicího břitu a vlastnosti maziva, protože ovlivňují odvod tepla.
Diagram 1 porovnává přípustné obvodové rychlosti různých provedení těsnění za předpokladu normálního provozu těsnění, zadržování oleje nebo plastického maziva a nulového tlakového rozdílu na těsnění.
SKF logo