Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zabránění průniku nečistot

Hřídelové těsnicí kroužky, které jsou především určeny pro zabránění průniku nečistot, by měly být namontovány s břitem směřujícím ven. Je-li třeba zvýšená ochrana, tak SKF doporučuje provedení těsnění s přídavným těsnicím břitem, například těsnění HMSA10 nebo CRWA1.
Pro náročné provozní podmínky jsou doporučena těsnění SKF WAVE (obr. 1) s hydrodynamickými vlastnostmi. Pro další zvýšení účinnosti těsnění lze uspořádat dvě těsnění s jedním břitem do tandemu (obr. 2) nebo použít těsnění se dvěma břity, jako je například těsnění HDSE1 (obr. 3).
V-kroužky (obr. 4) se především používají k zabránění průniku nečistot. Tato těsnění fungují jako odstřikovací kroužky, otáčejí se spolu s hřídelem a těsní povrch plochy kolmé k hřídeli.
V-kroužky a axiální upínací těsnění se často používají jako přídavná těsnění na ochranu základních těsnění před hrubými nečistotami.
Žádná z těchto uspořádání těsnění však nejsou určena k zadržení oleje.
SKF logo