Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení těsnicí plochy

Provozní životnost a výkonnost těsnění jsou do značné míry ovlivněny následujícími faktory:
  • materiál hřídele a jeho tvrdost
  • kvalita povrchu a přesnost výroby hřídele
  • dynamické házení a nesouosost hřídele a díry tělesa
Příliš hladký povrch hřídele může mít za následek nedostatečné mazání, zatímco příliš drsný povrch může vést k rychlému opotřebení těsnicího břitu. Povrch hřídele by měl být obroben bez stop po obrábění, protože takové stopy mohou způsobit netěsnost v závislosti na směru otáčení. Dynamické házení a nesouosost hřídele a díry tělesa způsobí nerovnoměrné radiální zatížení na obvodu těsnicího břitu. V důsledku toho pak těsnicí břit, zvláště při vysokých obvodových rychlostech, není schopen sledovat povrch hřídele. Tím vzniká mezera mezi těsnicím břitem a hřídelem, která způsobuje snižení účinnosti těsnění.
Na rozdíl od hřídelových těsnicích kroužků nejsou V-kroužky a axiální upínací těsnění ovlivněny běžnými odchylkami souososti nebo házení.
SKF logo