Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba provedení a materiálu těsnění

Volba vhodného provedení a materiálu těsnění závisí na provozních podmínkách aplikace, jako je například:
  • teplota
  • rychlost
  • typ maziva
  • svislá nebo vodorovná orientace
  • házení a nesouosost hřídele
Vzhledem k tomu, že při volbě těsnění má zpravidla rozhodující vliv jedna provozní podmínka, neexistují univerzální pravidla pro určení vhodného typu a provedení těsnění pro určitou aplikaci. Tato část popisuje, jakým způsobem provozní podmínky ovlivňují výkonnost a provozní životnost těsnění, a poskytuje návod pro volbu nejvhodnějšího těsnění pro určitou aplikaci.
Standardní hřídelové těsnicí kroužky SKF, jejich hlavní vlastnosti a přípustné provozní podmínky obsahuje Tabulka pro volbu těsnění pro běžné průmyslové aplikace a Tabulka pro volbu těsnění pro aplikace v těžkém průmyslu.
SKF logo