Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Omezený prostor

V mnoha případech je dostupný prostor nedostatečný pro hřídelové těsnicí kroužky s rozměry podle normy ISO 6194-1 nebo DIN 3670. V takových případech je nutné použít speciální provedení hřídelových těsnicích kroužků (obr. 1).
Pro aplikace s omezeným prostorem jsou rovněž vhodné V-kroužky (obr. 2), protože mohou být umístěny vně vlastní těsnicí pozice. V-kroužky těsní axiálně mírným tlakem na těsnicí plochu, kterou může být nerotující nebo rotující díl stroje.
V aplikacích s velkými průměry hřídelů a omezeným prostorem jsou vhodnou volbou těsnění HS8 (obr. 3).
SKF logo