Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozdílové tlaky

Při vystavení tlakovému rozdílu musí těsnění odolávat přídavnému radiálnímu zatížení, které je vyvoláno tlakem. Není-li těsnění navrženo pro působící tlak, tak bude přitisknuto k hřídeli, čímž se zvýší radiální zatížení, teplota pod břitem, tření a opotřebení těsnění i jeho těsnicí plochy. To se následně projeví zkrácením provozní životnosti.
Standardní těsnění jsou navržena pro tlak až do 0,07 MPa při 5 m/s (10 psi při 1 000 ft/min), ale SKF nabízí těsnění CRW5 a CRWA5 s tlakovými profily, která jsou vhodná pro tlak až 0,34 MPa při 5 m/s (50 psi při 1 000 ft/min). Pro tlaky vyšší než 0,34 MPa (50 psi) SKF dodává na zvláštní objednávku těsnění z PTFE, která mohou být vystavena tlakům přes 3,5 MPa (500 psi).
V aplikacích s rozdílovými tlaky by měla být hřídelová těsnění axiálně zajištěna na straně nízkého tlaku, aby nedošlo k uvolnění v axiálním směru. Toho lze dosáhnout montáží těsnění do díry orientované proti působícímu tlaku (obr. 1) nebo použitím pojistného kroužku.
SKF logo